istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Aynalı Çarşı

Eyl,2014

Çanakkale‘de bulunan Aynalı Çarşı‘nın tarihi 1890’lı yıllara kadar uzanır. 2. Abdülhamid zamanında şehrin ileri gelenlerinden Eliyau Hallio tarafından yaptırılan çarşının asıl adı Passage Hallio’dur.

Aynalı Çarşı, Gelibolu Savaşı sırasında bombalanmış ve harabeye dönmüştür. İngilizlerin, işgalleri sırasnda ahır olarak kullandıkları çarşının orijinal kapısı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

aynalicarsi icgorunum 400x266
aynalicarsi kapi 400x266

Kırmızı taştan yapılmış kapının üzerinde yer alan kitabe, çalınmasına veya zarar görmesine önlem olarak bir dönem sıvayla kapatılsa da 1967 yılında Sadi Fenercigil başkanlığında sıva temizlenerek altındaki yazı ortaya çıkarılmıştır. Beyaz mermer kitabenin üzerinde yer alan yazıtın Osmanlıca olan iki satırı şöyledir:

Sultan-ı mâ adelet-i unvan-ül Gazi Abdülhamid-i Sani Efendimiz Hazretlerinin saye-i ihsaniye-i eser-i gayret-i perverde tebaa-i sadıka-i Müseviyye’sinden İlya Halyo bendelerinin yaptırdığı çarşı-yı dil-nişindir. – Sene Hicri Muharrem 1307 (1889)

Türkçesi;

Adaletliliği ile tanınan Sultan Gazi İkinci Abdülhamid Efendimiz Hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla kendilerine bağlı, Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tuta(cak)n çarşıdır. – Yıl Hicri Muharrem 1307 (1889)

Çanakkale Türküsü

Savaş dönemlerinde, savaşları konu edinen harp edebiyatı eserlerinde büyük artış olmuştur. Özellikle, uzun sürmesi ve derin bir etki bırakması sebebiyle 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan eserler, edebiyatımızı ziyadesiyle etkilemiştir. Çanakkale Boğazı’nın İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmeye çalışılması, birçok insanın Çanakkale Cephesi’ne gitmesine sebep olmuştur.

Savaşı basından takip eden Anadolu köylerindeki halk şairleri de, hislerini ve düşüncelerini türkülerle dile getirmeye çalışmışlardır. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Türküsü’dür.

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale Savaşı’nı anlatan Çanakkale Türküsü‘nün kaynağı saz şairi Sıvastopol Önünde Yatan Gemiler’in de sözlerinin sahibi olduğu İhsan Ozanoğlu‘dur.