Aynalı Çarşı

Aynalı Çarşı

Çanakkale‘de bulunan Aynalı Çarşı‘nın tarihi 1890’lı yıllara kadar uzanır. 2. Abdülhamid zamanında şehrin ileri gelenlerinden Eliyau Hallio tarafından yaptırılan çarşının asıl adı Passage Hallio’dur.

Aynalı Çarşı, Gelibolu Savaşı sırasında bombalanmış ve harabeye dönmüştür. İngilizlerin, işgalleri sırasında ahır olarak kullandıkları çarşının orijinal kapısı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Aynalicarsi Icgorunum
Aynalicarsi Kapi

Kırmızı taştan yapılmış kapının üzerinde yer alan kitabe, çalınmasına veya zarar görmesine önlem olarak bir dönem sıvayla kapatılsa da 1967 yılında Sadi Fenercigil başkanlığında sıva temizlenerek altındaki yazı ortaya çıkarılmıştır. Beyaz mermer kitabenin üzerinde yer alan yazıtın Osmanlıca olan iki satırı şöyledir:

Sultan-ı mâ adelet-i unvan-ül Gazi Abdülhamid-i Sani Efendimiz Hazretlerinin saye-i ihsaniye-i eser-i gayret-i perverde tebaa-i sadıka-i Müseviyye’sinden İlya Halyo bendelerinin yaptırdığı çarşı-yı dil-nişindir. – Sene Hicri Muharrem 1307 (1889)

Türkçesi;

Adaletliliği ile tanınan Sultan Gazi İkinci Abdülhamid Efendimiz Hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla kendilerine bağlı, Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tuta(cak)n çarşıdır. – Yıl Hicri Muharrem 1307 (1889)

Çanakkale Türküsü

Savaş dönemlerinde, savaşları konu edinen harp edebiyatı eserlerinde büyük artış olmuştur. Özellikle, uzun sürmesi ve derin bir etki bırakması sebebiyle 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan eserler, edebiyatımızı ziyadesiyle etkilemiştir. Çanakkale Boğazı’nın İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmeye çalışılması, birçok insanın Çanakkale Cephesi’ne gitmesine sebep olmuştur.

Savaşı basından takip eden Anadolu köylerindeki halk şairleri de, hislerini ve düşüncelerini türkülerle dile getirmeye çalışmışlardır. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Türküsü’dür.

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale Savaşı’nı anlatan Çanakkale Türküsü‘nün kaynağı saz şairi Sıvastopol Önünde Yatan Gemiler’in de sözlerinin sahibi olduğu İhsan Ozanoğlu‘dur.