Sinop Diyojen Heykeli

Sinop Diyojen Heykeli

İnsanın kendisine yeterli olması gerektiğini savunan ünlü düşünür Diyojen, MÖ 404 yılında Sinop’ta doğmuş ve kuyumcu babasının sahte para basması sebebiyle ailesiyle birlikte Atina’ya sürülmüş. Çevresel gereksinimleri öteliyor, erdemi her şeyden üstün tutuyor. Mutluluğun maddesel şeylerle ilgisi olmadığını, özgürlüğün en önemli unsur olduğunu savunuyor. Bu nedenle hayatını fakirlik içinde geçirmiş, bir fıçının içinde yarı çıplak yaşamış ve etrafından yiyecek toplayarak beslenmiş.

Sahip olduğu tek mal varlığı tahta su çanağı olan Diyojen, bir gün çeşme başında eliyle su içen bir çocuğu gördükten sonra tahta çanağını da kırmış. Medeniyeti reddeden kinik yaşam biçimini tercih eden Diyojen, Sokrates’in öğrencisi Antisthenes’in öğretisi olan kinizm felsefesiyle hayatını doğaya uygun olan en basit şekilde yaşamış. Çok iyi hitap yeteneği olan Diyojen, aynı oranda zekâya da sahipmiş. Tarihte birkaç örneğine rastladığımız Diyojen’in iletişimi ile ilgili en dikkat çekici olanı Büyük İskender ile olan konuşmasıdır.

Diyojen
Sinop Diyojen Heykeli

Diyojen uzun bir süre Yunanistan’ın Korint şehrinde yaşamış. (Rivayete göre köle olarak satın alınıp, Korint’e getirilmiş.) Aristo’nun öğrencisi ünlü komutan Büyük İskender, filozofları ve düşünürleri çok severmiş. Diyojen bir gün güneşlenirken, Büyük İskender yanına gelmiş ve bir isteği olup olmadığını sormuş. Diyojen ise şöyle karşılık vermiş.

Gölge etme, başka ihsan istemem.

Konuşmasıyla, zekasıyla herkesi etkileyen Diyojen MÖ 324 yılında, Korint’te hayatını kaybetmiş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli olan Sinoplu heykeltıraş Turan Baş ve 25 kişilik ekibi, Sinop’un girişine 2006 yılında tamamlanan bir Diyojen heykeli dikmiş. 6 ayda tamamlanan 6 metrelik mermer heykel, elinde fener ve yanında köpeğiyle hala Adam arıyor..