Zaferin Onuruna Dikilen Konstantin Zafer Takı

Zaferin Onuruna Dikilen Konstantin Zafer Takı

Kolezyumun yanı başında bulunan Konstantin Zafer Takı Roma’da yer alan önemli yapılardan yalnızca biri. İlk Hıristiyan imparator olan Konstantin’in zaferini kutlamak adına 4. yüzyılda dikilmiştir.

Günümüze kadar sağlam bir şekilde gelebilmiş olan yapı, Konstantin’in 312 yılında kazandığı Milvian Köprüsü Savaşı onuruna, saltanatının 10. yılı olan 315 yılında inşa edilmiş.

Konstantin Zafer Taki Gezilecek Yerler

Zaferlerini, yaşadıkları onuru kutlamak, hatırlatmak ve diğer ülkelere göstermek adına şehrin stratejik alanlarına kurulurlardı, çünkü zafer anıtlarının diğer amacı da mesaj göndermek.

Konstantin Zafer Takı, 21 metre yüksekliğinde 25.6 metre genişliğinde ve 7.4 metre derinliğinde dikdörtgen bir bloktur. Kemerin üzerinde Latinca bir yazı bulunuyor. Kemer üzerindeki en uzun yazıttır ve her iki tarafta da tekrarlanır. İmparator Flavius Konstantin’e, senatoya ve Romalı insanlara hitaben yazılan bu yazıda devletin intikamının Roma ordusu ile alınarak buraya bir zafer takı dikildiğinden bahsedilir.

IMP CAES FL CONSTANTINO MAXIMO
P F AUGUSTO SPQR
QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTIS
MAGNITUDINE CUM EXERCITU SUO
TAM DE TYRANNO QUAM DE OMNI EIUS
FACTIONE UNO TEMPORE IUSTIS
REM PUBLICAM ULTUS EST ARMIS
ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DICAVIT

Zafer takı üzerindeki bulunan kabartmalar ve yazıların bir kısmı başka anıtlardan buraya getirilerek tekrar kullanılmıştır. İki yanda toplam sekiz adet, dikdörtgen içinde görünen kabartmalar Konstantin’in savaşları ve sivil yaşantıları anlatılır.

Konstantin Zafer Taki Gorulecek Yerler

Her bir yüzde 4 adet olan yuvarlak içindeki kabartmalar ise çeşitli avlara ve Herkül, Apollon, Diana ve Silvanus için yapılan kurban törenlerine işaret eder. Bu yuvarlak kabartmalar Hadrian anıtından geliyor, böylece Hadrian’a saygı da duyuluyor.