rotasenin.com

Samsun Onur Anıtı

admin
|

Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele’nin sembolü Onur Anıtı, halkın Atatürk için kendi aralarında para toplayarak Avusturalyalı heykeltıraş Heinrich Krippel‘e yaptırdığı, kaide ile birlikte 8,85 metre olan bir anıt.

Sembolik anlamına paralel olması açısından Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı alana, Bandırma Vapuru’nun bulunduğu İlkadım ilçesindeki parka, Atatürk Parkı’na dikilmiş.

Heykeltıraş Krippel, Atatürk tarafından davet edildiği köşkte çizdiği taslak çizimleri Viyana’da tasarlamış ve Viyana Birleşik Maden İşletmeleri’nde bronz ile kaplatmış.

32 parça olarak hazırladığı heykeli Samsun’a getirmiş ve birleştirmesiyle ortaya bugünkü anıt çıkmış. Heykeltıraş Heinrich Krippel, 1932 yılında gerçekleşen açılış töreninde şöyle demiş:

Gururlu bir şekilde batıya ve çok uzaklara dikilen bakışları azim dolu gözleriyle, şahlanan atın üzerinde Atatürk dimdik bir şekilde oturuyor. Bu oturuşta korkusuzluk, kolun kılıca uzanışında ise Türklüğün gücü vardır.

Mustafa Kemal’in şaha kalkmış at üzerinde mareşal üniformasıyla kılıcını çekmekte olan halinin tasvir edildiği heykelin 4,10 metre uzunluğundaki kaidenin üzerinde savaşları ve zaferleri simgeleyen çeşitli kabartmalar da bulunuyor.

Samsun Onur Aniti Perspektif
Samsun Onur Aniti Kabartma

Kaidenin ön yüzündeki levhada “Vatanda Millî Mücadeleye başlamak için Gazi 19 Mayıs 1335=1919 tarihinde Samsun’a çıktı”, arka levhada ise “Bu heykel Samsun vilâyeti halkı tarafından 29 Birinci Teşrin 1931 tarihinde dikildi” ifadeleri yer alıyor.

Sol ve sağ taraflarında bulunan kabartmaların birinde, halkın tekneden taşıdığı cephaneler betimleniyor, diğerinde ise Atatürk, başı halka dönük bir şekilde halkın elini tutuyor.