rotasenin.com

Yedi Uyuyanlar Mağarası

admin
|

İslami kaynaklara göre Ashab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları) olarak sözü geçen Yedi Uyuyanlar, Roma İmparatoru Decius döneminde Efes‘te yaşarlarmış.

Hıristiyanlığın yayılmasıyla dini kabul eden ilk kişiler olarak bilinen 6 kişi, Roma İmparatoru’nun zulmünden kaçarken, yolda karşılaştıkları bir çobanı da aralarına katarak 7 kişi olurlar.

Çoban, bu insanları Efes’in yakınlarında bulunan Panayır Dağı‘nın eteklerindeki bir mağaraya götürür ve 7 kişi, 309 yıl sürecek olan bir uyku dönemine girerler. Askerler tarafından bulunan mağaranın ağzı kapatılır. İçeride mahsur kalanlar uyandıktan sonra Hıristiyanlık çoktan yayılmıştır.

Yedi Uyuyanlar
Yedi Uyuyanlar Magarada

İsimleri; Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Joannes, Serapion, ve Constantinus olan azizlere, başka kaynaklarda başka isimler ile rastlanabilir.

İslam dininin kitabı Kuran-ı Kerim’deki 110 ayetten oluşan Kehf suresinde, anlatılan efsaneye benzer bir hikâye geçer. Ürdün’de bulunan Amman şehrinin soylularından olan 7 kişi, Roma İmparatoru Hadrian‘a karşı gelir ve put tanrılarını inkâr eder.

Nuh’un, Musa’nın, İbrahim’in ve İsa’nın Tanrılarının tapılmaya değer olduklarını ifade ederler. Roma İmparatoru tarafından idamı istenen bu 7 kişi, bir mağaraya saklanır ve hikaye devam eder.

Yukarıdaki efsaneyi sahiplenen dünyada 33, Türkiye’de 4 şehirden biridir İzmir. Yeniden dirilişin kanıtı olarak gösterilen Yedi Uyuyanlar’ın bulunduğu mağara, 1927 – 1928 yıllarında yapılan kazılar sonucunda, bir kilise ile birlikte ortaya çıkmış ve mezarlarda Yedi Uyurlar için yazılan yazıtlar bulunmuş.

Ancak arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan mağara ve üzerinde bulunan kilisede görülmeye değer bir yer yok. Mağaranın girişine vurulan kilit sebebiyle mağara içerisini de gezmek mümkün değil.