Imperial Roman Forums in Ancient Rome

Roman Forum, an urban space that can be seen in every Roman city. Roman forums were used as administrative and commercial centers as well as social spaces.

All of the forums, which started in 46 BC and continued until 113 AD, were built in the area considered the center of the city and became a symbol of power. If you are wondering how Rome’s forums were like in ancient times, you can check the image below.

Roma Forumlari Antik Cag

Caesar Forum

Forum of Caesar, built by Julius Caesar in 46 BC, was an expansion of the Roman Forum. Caesar’s Forum can be seen in the Roman Forum at the spot where the Temple of Venus Genetrix was built in honor of the Roman goddess Venus. With the construction of the Caesar Forum, Caesar wanted to display his political power. Thus, with this new tradition that started with Caesar, many forums built by different emperors began to be built.

Roma Forumu Sezar

Forum of Augustus

Built by Emperor Augustus, the forum is located right next to the Forum of Nerva. Its construction began in 42 BC and was completed only 40 years later. The purpose of the Forum of Augustus was to reduce the crowded atmosphere in the Roman Forum by opening a place where the legal affairs of the state would be carried out. The journey to the wars started from here, and the spoils won at the end of the war were kept here. When he was successful in the Battle of Flippi, which he led, Augustus had a temple built in the Forum in the name of Mars Ultor, the god of war. The columns seen today are the remains of this temple.

Roma Augustus Forumu
Roma Augustus Forumu Casa Dei Cavalieri

The other building in the Forum of Augustus is the Casa dei Cavalieri di Rodi. This building was built by a knightly order called the Knights Hospitaller. This order later became known as the Knights of Rhodes and later as the Knights of Malta. The building dates back to the late 13th century and was used until the Second World War.

Nerva Forum

On the other side of the Via Alessandrina, next to the Roman Forum, is the Forum of Nerva, another of the great forums of Rome. The Forum of Nerva, which can be viewed from the road, houses the ancient buildings of Rome. Although its construction was started by Emperor Domitian in 85 AD, it was completed in 97 AD during the reign of Nerva. For this reason, it is known as the Forum of Nerva. The Forum of Nerva, which is next to you along the way, was built on a long and narrow platform.

Roma Nerva Forumu

Trajan Forum

Forum of Trajan is twice the size of the Forum of Augustus. It was built with the spoils of Emperor Trajan’s conquest of the Dacian lands, which today border the Balkans, Moldova, Ukraine and Romania. Its construction lasted from 106 to 112.

Trajan Forumu Market
Trajan Forumu Bazilika

Trajan’s Column, located in Trajan’s Forum, the last imperial square chronologically, was built in 113. The 38-meter-high column is adorned with reliefs depicting the Dacian campaign. Although the statue on the top was an eagle during Trajan’s time, it was replaced with a statue of Trajan after his death. In 1588, the statue of St. Pietro was installed. Today’s statue belongs to St. Pietro. The columns right next to the statue are actually the remains of the Basilica of Ulpia. The basilica was named Ulpia because Ulpia was Trajan’s surname.

Sezar Forumu

MÖ 46 yılında Jül Sezar tarafından inşa ettirilen Sezar Forumu, Roma Forumu’nun genişletilmesiyle ortaya çıkan bir forum olmuştur. Sezar Forumu, Roma tanrıçası Venüs adına inşa edilen Venüs Genetrix Tapınağı‘nın olduğu noktada, Roma Forumu’nda görülebilir. Sezar Forumu’nun inşa edilmesiyle Sezar kendi politik gücünü sergilemek ister. Böylece Sezar ile başlayan bu yeni gelenekle farklı imparatorlar tarafından inşa edilen birçok forum yapılmaya başlanır.

Augustus Forumu

İmparator Augustus tarafından inşa edilen forum, Nerva Forumu’nun hemen yanında bulunuyor. İnşasına MÖ 42 yılında başlanmış, ancak 40 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Augustus Forumu’nun amacı, devletin yasal işlerinin yürütüleceği bir yer açarak Roma Forumu’ndaki kalabalık ortamı bir nebze olsun azaltmaktı. Savaşlara yolculuk buradan başlar, savaş sonunda kazanılan ganimetler burada muhafaza edilirdi. Liderliğini yaptığı Flippi Savaşı‘nda başarılı olunca Augustus Forumu içerisine, savaş tanrısı Mars Ultor adına bir tapınak inşa ettirmiştir. Günümüzde görülen sütunlar, bu tapınaktan arda kalan sütunlardır.

Augustus Forumu’nda bulunan diğer yapı ise Casa dei Cavalieri di Rodi. Bu yapı Hospitalye Şövalyeleri adındaki bir şövalye tarikatı tarafından yaptırılmıştır. Bu tarikat sonraları Rodos Şövalyeleri, daha sonra ise Malta Şövalyeleri olarak anılmaya başlanmış. İnşası 13. yüzyılın sonlarına dayanan yapı, İkinci Dünya Savaşı’nın gerçekleştiği yıllara kadar kullanılmış.

Nerva Forumu

Roma Forumu’nun yanındaki, Via Alessandrina adındaki yolun diğer tarafında, Roma’daki büyük forumlardan diğeri olan Nerva Forumu bulunuyor. Yol üzerindeyken izlenebilen Nerva Forumu, Roma’nın Antik döneminden kalma yapılarını barındıyor. İnşasına İmparator Domitian tarafından MS 85 yılında başlanmış olsa da, inşası MS 97 yılında Nerva döneminde tamamlanmıştır. Bu nedenle Nerva Forumu olarak anılıyor. Yol boyunca yanınızda olan Nerva Forumu, uzun ve dar bir platforma inşa edilmiş.

Trajan Forumu

Trajan Forumu, Augustus Forumu’ndan 2 kat daha büyüktür. İmparator Trajan‘ın, bugün Balkan, Moldovya, Ukrayna, Romanya sınırlarında olan Daçya topraklarını fethetmesiyle elde edilen ganimetlerle inşa edilmştir. İnşası 106 yılından 112 yılına kadar devam etmiştir.

Kronolojik olarak son imparatorluk meydanı olan Trajan Forumu‘nda bulunan Trajan Sütunu ise 113 yılında inşa edilmiş. 38 metre yüksekliğindeki sütun, Daçya seferini anlatan rölyeflerle bezenmiştir. Tepesindeki heykel, Trajan zamanında kartal olsa da, ölümünden sonra Traianus’un bir heykeli ile değiştirilmiş. 1588 yılında ise Aziz Pietro‘nun heykeli konmuştur. Günümüzdeki heykel Aziz Pietro’ya aittir. Heykelin hemen yanındaki sütunlar aslında Ulpia Bazilikası‘nın kalıntıları. Bazilikaya Ulpia adı verilmiştir, çünkü Ulpia Traian’ın soyadıdır.