Mardin Ulu Camii

admin
|

Mardin’deki en eski camidir Mardin Ulu Camii, diğer bir adıyla Cami-i Kebir. Kayıtlara göre iki minaresi bulunan caminin, batı tarafında kalan minaresinin bir söylentiye göre deprem ile, başka bir söylentiye göre yıldırım düşmesi sebebiyle yıkıldığı belirtilir.

Doğu tarafındaki, dilimli kubbesi ve silindir minaresi ile kare bir kaidenin üzerine oturtulmuş minare 52 metre uzunluğunda. Birbirinden güzel motiflerle ve Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan küfi yazılarla süslenmiş.

Silindir kısımda yer alan şekilleri inceleyecek olursak; kare görünen alanda besmele, hemen üzerinde yüzük gibi görünen alanda ise Yasin Suresi yazılıdır.

Mardin Ulu Camii Manzarasi
Mardin Ulu Camii Minaresi

Yukarısına baktığımızda gözyaşı damlası formu görünür. Gözyaşı, rahmettir. Allah ile başlar, damlanın içinde ise Hz. Muhammed ve 4 halifenin isimleri yazılıdır. En üstteki kapı formları ise cennetin sekiz kapısını simgeler.

Altındaki madalyon formunda olan alanın ise ortasında Allah yazısını görürüz. Çevresi ise hayattayken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin (Aşere-i Mübeşşere) ismi ile bezenmiştir.

Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ile fetihten sonra infak edip savaşan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah herbirine cennet vaadeder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. (Hadid, 57/10)