Litvanya Tiyatro, Müzik ve Sinema Müzesi

Litvanya Tiyatro, Müzik ve Sinema Müzesi

İlk olarak 1926 yılında Kaunas’ta bulunan Vytautas Magnus Üniversitesi’nde açılan müze, birkaç yer daha değiştirerek en sonunda 1996 yılında Radvilos Sarayı‘na taşınmıştır.

Müzede toplam 5 bölüm bulunuyor. En büyük bölümü olan tiyatro bölümünde ünlülerin fotoğrafları, sergilenen tiyatrolardan kareler, ünlü tiyatrocuların portre fotoğrafları ve kostümler yer alıyor.

Lithuania Tiyatro Muzesi Fotograf Bolumu
Lithuania Tiyatro Muzesi Fotograf Sergisi

Müzik bölümünde ise 18 – 20. yüzyıllarda kullanılan gramafonların da aralarında bulunduğu çeşitli müzik aletleri, eski kayıtlar, plaklar, şahsi koleksiyonlar yer alıyor. Özellikle delikli plaklar ve tahta piyano en çok ilgi gören tarihi müzikal eserlerden.

Lithuania Tiyatro Muzesi Delikli Plak
Lithuania Tiyatro Muzesi Tahta Piyano

Çeşitli film stüdyolarından derlenmiş görüntü kayıt cihazları da sinema bölümünde sergileniyor. Sinema mesleği ile ilgilenen tanıdık insanların portre posterleri ve reklam baskılarının yanında, kemaraman Stepas Uzdonas’ın miras bıraktığı 1930 – 1970 yılları arasında üretilen kameraları da görebilmek mümkün.

Lithuania Tiyatro Muzesi Kameralar
Lithuania Tiyatro Ve Muzik Muzesi

Sanat ve kütüphane bölümlerinde ise sanat sektörü ile ilgili kitaplar, yayınlar ve notlar yer alıyor. Litvanya’dan çıkan tasarımcıların yaratıcı işleri, makaleler, yarattığı karakterler, ünlü ressamların resimleri bu iki salonda bulunuyor.