rotasenin.com

Tlos Antik Kenti

admin
|

Fethiye‘ye 42 kilometre mesafede bulunan Tlos Antik Kenti, Likya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Yaka Köyü sınırlarında yer alan antik yerleşim alanı, dönemindeki en büyük Likya kentlerinden olacak kadar da gelişmiştir.

Güneydeki Saklıkent Kanyonu ve kuzeydeki Kemer Beldesi, Tlos Antik Kenti’nin sınırlarını çizer. Bu bölgede bulunan Akdağlar‘ın batı yamaçlarına inşa edilen şehir Likya’nın antik kentleri arasında o kadar büyüktür ki, Hitit kaynaklarında Tlos’tan bir şehir değil, ülke olarak bahsedilir. Tlos’ta çok sayıdaki mahalle ve çevre bölgelerde de Tlos’a bağlı köylerin bulunması bu kaynağı kuvvetlendirir.

Mitolojide kanatlı Pegasus atının sahibi Bellaforonte‘nin yaşadığı yer olarak bilinen Tlos şehri, MÖ 2000’li yıllara dayanmasıyla Likya’daki en eski şehirdir.

Likya yolunun 7 farklı yönden Tlos’a bağlanması ve Xanthos, Patara, Olympos, Myra ve Pınara gibi üç oy hakkına sahip olan en büyük altı şehirden biri olarak kabul görmesi, şehrin önemini anlayabilmek için önemli verilerdir.

Tlos Antik Kenti Tiyatrosu
Tlos Antik Kenti Tiyatrosu Gezi Rehberi

Antik kent ile ilgili ilk çalışmalara 1992 yılında yüzey araştırması olarak başlanmış, ancak 2005 yılında gerekli izinlerin alınmasıyla kazılara geçilmiştir.

2009 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmesiyle çalışmalar hız kazanmış ve Akropol, Kaya Mezarları, Stadyum, Agora, Hamam, Kronos Tapınağı, Tiyatro ve Kent Bazilikası gibi önemli yapılara öncelik verilmiştir.

Özgün mimarisiyle şehrin anıtsal yapıları arasına giren tiyatro, üç katlı sahnesi ve iki kademeli caveası ile Likya bölgesi’ndeki büyük tiyatroların formundadır. Kazılar sonucu bulunan yazıt ve mimari süslemelerden anlaşılacağı üzere, Roma döneminde çok defa tamirat geçirmiştir.

Anadolu’nun haç formlu bazilikasına benzeyen 84 x 33 metre ebadındaki kent bazilikasından başka bir diğer önemli yapı da Kronos Tapınağı‘dır.

Korinth mimari düzende inşa edilen tapınak 15 x 7 metrelik bir alanı kaplar. İlk titan olan ve zamanı yaratan Tanrı Kronos‘a adanan tapınak, MS 2. yüzyıla tarihlenmiştir.

Tlos Antik Kenti Kronos Tapinagi
Tlos Antik Kenti Kronos Tapinagi Gezi Rehberi

Kemerli büyük yapılar şehrin hamamlarıdır. Büyük bir manzaraya sahip olan ve çevresinde çeşitli soyunma kabinleri ile çeşmeler bulunan bu hamamlar Erken Roma Dönemi’ne aittir.

Tlos Antik Kenti Hamamlari

Helenistik dönemde inşa edilen stadyumun yanında, birçok döneme ait izler taşıdığından dolayı şehrin Akropol’ünü Tlos Antik Kenti’nin merkezi kabul etmişler.

En son 19. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde kullanılan Akropol’ün zirvesine Osmanlı Derebeyi olan Ali Ağa, antik dönem kalıntılarını kullanarak bir konak inşa ettirmiş.

Tlos Antik Kenti Stadyum

Kentin en ilgi çeken noktalarından biri Nekropol alanıdır. Gösterişli bir düzenlemesi olan mezarlar ana kayaya oyularak yapılmışlardır.

Kentte sadece oda gömütler değil, Likya tipi semerdam kapalı lahitler ile Roma döneminde kullanılmaya başlanan üçgen alınlıklı kapaklı lahitler de görülür.

Tlos Antik Kenti Nekropol
Tlos Antik Kenti Gomme Mezarlar